Trending

No tags found
Wednesday Jul 17, 2024

เคทีซีผนึกกรุงเทพประกันฯ มอบแผนประกันอุ่นใจให้ “สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ เคทีซี พี่เบิ้ม”

น.ส.พิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ร่วมกับ นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านความคุ้มครองประกันชีวิตเพื่อความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มทางเลือกให้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติ “สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ เคทีซี พี่เบิ้ม” สามารถเลือกซื้อ “ประกันอุ่นใจ คุ้มครองสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ พี่เบิ้ม” (กรมธรรม์ประกันชีวิต) เพื่อแบ่งเบาภาระให้สมาชิกและครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง (ตามแผนที่กำหนด) กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ทาง บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จะดำเนินการชำระเงินเพื่อปิดวงเงินสินเชื่อที่คงค้างอยู่กับเคทีซีทั้งหมดให้สมาชิก ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ “เคทีซี พี่เบิ้ม” จะต้องมีอายุ 20-65 ปี และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในวันที่ทำสัญญาประกันภัย

ทั้งนี้ จุดเด่นของสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ “เคทีซี พี่เบิ้ม” กู้ง่าย ได้ทุกอาชีพ รับเงินก้อนใหญ่ อนุมัติไวใน 30 นาที สมัครครั้งเดียวได้ทั้งเงิน ได้ทั้งบัตรพร้อมบริการพี่เบิ้ม เดลิเวอรี อนุมัติสินเชื่อถึงที่ ไม่มีวันหยุด

MAJOR เก็บหุ้น TKN 13.0482%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงาน การได้มาหุ้นของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แบงก์กรุงเทพขายหุ้น UT 6.5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 6.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 6.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

Back to Top