Trending

No tags found
Friday Aug 12, 2022

ธพว.เติมสภาพคล่องเอสเอ็มอี ขยายเพดานวงเงินกู้สูงสุด50ล้าน

  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการ และคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ให้ SME D Bank ขยายวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดต่อรายจาก 15 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท และวงเงินร่วมลงทุนแก่กิจการสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย รวมวงเงินสินเชื่อและร่วมลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ธนาคารพร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนในวงเงินสูงสุดถึง 50 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพ […]

Back to Top