Trending

No tags found
Thursday Aug 11, 2022

กองสลากฯ จ่อแถลงใหญ่ แก้ปัญหาขายสลากเกินราคา 23 ธ.ค.นี้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาสลากฯ ราคาแพงว่า สำนักงานสลากฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังดำเนินมาตรการแก้ปัญหาหลายด้านควบคู่กัน ทั้งในการพิจารณาเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสลากใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ขายและผู้ซื้อ ควบคู่กับใช้มาตรการทางกฎหมายตัดสิทธิ จับกุมผู้ที่ขายสลากเกินราคา หรือได้รับสลากฯ แต่ไม่ได้ขายเอง และจะมีการนัดแถลงใหญ่ถึงแนวทางแก้ปัญหาสลากเกินราคาในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ สำหรับ ในส่วนของการยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ยอดตั้งแต่ปี 59 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 ได้ตัดสิทธิไปแล้ว 17,369 ราย จากการขายเกินราคา 3,032 ราย ไม่ขายเองหรือขายรวมชุด 7,759 ราย พบการขายบนแพลทฟอร์มออนไลน์ 1,639 ราย กรณีเสียชีวิต 4,835 ราย และอื่นๆ 104 ราย ขณะที่การตัดสิทธิตัวแทนทั้งรายย่อย สมาคม และผู้พิการ ตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ย.64 พบตัวแทนไม่ปฏิบัติตามสัญญา ขายเกินราคา ขายออนไลน์ รวมแล้ว 8,050 ราย รวมแล้วกว่า 2.5 […]

Back to Top